1711: 5 augustus wordt Johannes Lulofs geboren te Zutphen [1]

1729: Lulofs promoveert in het gebied van wijsbegeerte (filosofie) aan de Universiteit Utrecht [2]

1742: Lulofs wordt benoemd tot Hoogleraar wis- en sterrenkunde aan de Universiteit Leiden [3]

1744: Lulofs wordt benoemd tot Hoogleraar wijsbegeerte (filosofie) aan de Universiteit Leiden [4]

1754: Lulofs wordt benoemd tot de eerste Inspecteur Generaal van de Nederlandse rivieren [5]

1755: Lulofs werkt als rector aan de Universiteit van Leiden [6]

1768: Overlijden Johannes Lulofs [1]

1945: 9 oktober 1945 wordt de studievereniging Lulofs gevormd aan de Universiteit van Amsterdam

1992: 17 november 1992 gaat de studievereniging Lulofs verder onder de naam GAOS, en Lulofs wordt een alumnivereniging van de aardwetenschappers/fysisch geografen van de Universiteit van Amsterdam


Referenties
1. Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl): www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=lulo004 ↗
2. Johannes Lulofs, Disputatio philosophica de causis, propter quas zona torrida est habitabilis (Utrecht, 9 november 1729)
3. Johannes Lulofs, Diputatio philosophica inauguralis de aurora horeali (Utrecht, 1731)
4. www.nieuwlanderfgoed.nl/archief/waterschrijvers/l ↗
5. www.stedengeschiedenis.nl/Downloads/WG/2007/TWG2007_069c-092.pdf ↗
6. Vermij., R. (1999). Johannes Lulofs als vertegenwoordiger van het Newtonianisme in de republiek. Gewina 22, 136-150

  Last edit: 2013-03-01 17:46:07.