Werken

1. Disputatio philosophica de causis, propter quas zona torrida est habitabilis. Utrecht, 1729

2. Diputatio philosophica inauguralis de aurora horeali. Utrecht, 1731

3. Voornaamste waarheden. Amsterdam, 1738

4. Inleidinge tot de waare natuur- en sterrekunde, of de natuur- en sterrekundige lessen (...). Leiden, 1741 (vertaling van het werk van John Keill, online ↗)

5. De zegepralende Copernicus of eene verhandelinge over het verschilzicht des jaarlykschen loopkrings, waar in uit een menigte van sterrekundige waarnemingen de beweginge des aardklools rondom de zon betoogt word. Zutphen 1741, Leiden und Zutphen, 1750, (vertaling van het werk van Peder Horrebow)

6. Oratio De causis Astronomiae promotae. Leiden, 1742

7. Oratio De utilissimo, sed hactenus raro matheseos ac metaphysics connublo. Leiden, 1744

8. Inleiding tot eene natuur- en wiskundige beschouwinge de aardkloots. Leiden, 1750

9. Introductio ad cognitionem atque usum utriusque globi, institutionibus domesticis adoommodata. 1743–1748, 3. Bde, 1763, In: Deutsch Abraham Gotthelf Kestner: Einleitung zu der mathematischen und physikalischen Kenntnis der Erdkugel. Göttingen und Leipzig, 1755 (online ↗)

10. Primae lineae theologiae naturalis theoreticae secundum normam emendatae ontologiae et pneumatologiae. Leiden 1756, 1768 (online ↗)

11. De jure summi imperantis circa sacra. Leiden, 1756

12. Oratio De iis, quae in his regionibus astronomiae, praesertim practicae, cultui hactenus fuerunt impedimento. 1756

13. Oratio funebris in obitum Johannis van den Honert, T. H. filii, S. S. theologiae doctoris. Leiden, 1758

14. Grond-beginselen der wynroey- en peilkunde, ten dienste der landgenooten. Leiden, 1764 (online ↗)

  Last edit: 2013-03-01 21:35:46.