De fysische geografie viert in november 2017 haar 73 jarig bestaan aan de UvA, en de alumnivereniging Lulofs en de studievereniging GAOS hun 25 jarig jubileum, oftewel het 5e lustrum.


De fysische geografie aan de UvA is gestart met de benoeming van J.P. Bakker als lector fysische geografie, klimatologie en cartografie in 1939 en vervolgens in 1946 als hoogleraar. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de oorspronkelijke fysisch geografische studievereniging Lulofs is opgericht. Vast staat wel dat Willem Frederik Hermans, de latere schrijver, één van de studenten van het eerste uur is geweest. Omdat het aantal studenten en afgestudeerden steeds maar toenam, werd in 1992 besloten om een nieuwe studievereniging GAOS op te richten en vanaf dat moment Lulofs te laten doorgaan als alumnivereniging. In 2017 bestaan Lulofs en GAOS 25 jaar en de opleiding fysische geografie (nu als bachelor Future Planet Studies en master Earth Sciences) bijna driekwart eeuw. Dat gezamenlijke lustrum willen we graag vieren op een passende wijze. In plaats van de traditionele lentesymposium - in de regel de lenteborrel genoemd - zullen we in 2017 een lustrumsymposium organiseren.

Aanvankelijk hadden we de ambitie om een spraakmakend boek uit te brengen. De eerste optie was een boek en gelijkluidend symposium over “inspiring landscapes”, waarbij alumni konden bijdragen aan het jubileumboek. Het werd al snel duidelijk dat het aantal leden dat bereid was om een bruikbare bijdrage in te zenden te tellen was op de vingers van één hand. De tweede optie is het maken van een Landschapsatlas Amsterdam. Deskundigen op het gebied van de landschappelijke ontwikkeling van Amsterdam (archeologie, historische cartografie, planologie en urbane ecologie) zouden daar aan bijdragen.


Lustrum programma

Voor de lustrumviering en het lustrumsymposium vragen wij u om donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017 alvast te reserveren in uw agenda.

Het programma zal op 16 november worden ingevuld met presentaties over de ontwikkeling van de fysische geografie in bijna driekwart eeuw aan de hand van het dan beschikbare boek over decennia werk in Luxemburg. Daarnaast zal een gedeelte van het programma gewijd worden aan de landschapsatlas.

Hierbij zal de ontwikkeling van het toekomstige landschap van de regio Amsterdam en de bijdrage die de fysische geografie daaraan gaan leveren, centraal staan. Doordat het produceren van zo’n boek veel meer tijd kost, zal het tot zeker eind 2018 duren totdat dit boekwerk af zal zijn. De verwachting is dat er ook nog een diner zal worden georganiseerd aan het einde van het symposium.

Tijdens dat diner zouden we graag weer de Johannes Lulofsmedaille uitreiken aan een prominent Lulofslid. We nodigen u dan ook van harte uit om een alumnus die in jouw ogen die medaille waardig is te nomineren.

Op 17 november willen we, samen met de studievereniging GAOS, een excursie uitzetten om kennis te maken met, zoals de plannen er nu liggen: de aspecten van de toekomstige geo-ecologische ontwikkeling van de regio Amsterdam.

Zodra we gedetailleerde informatie hebben over het lustrumsymposium 2017 zullen we dat met jullie delen.


  Last edit: 2016-12-22 20:57:55.