Beste Lulofs leden, even voorstellen. Mijn naam is Olaf Brock. Na een bachelor Aardwetenschappen aan de UvA (laatste lichting van oude bachelor) en een master Earth Science (Aardwetenschappen) aan dezelfde universiteit mocht ik in februari van het vorige jaar mijn diploma in ontvangst nemen en mijzelf alumnus noemen. Graag vertel ik u hieronder kort over het master onderzoek dat ik deed mijn (zeer korte) Ďzoektochtí naar werk en mijn huidige activiteiten. Hopelijk stemt het u hoopvol dat er ondanks alle veranderingen en bezuinigingen in het middelbaar en hoger onderwijs toch weer een gemotiveerde nieuwe generatie aardwetenschappers en fysisch geografen aankomt.


Voor ik u vertel waar ik momenteel mee bezig ben en hoe de overgang naar werk verliep vertel ik u graag kort over mijn master thesis onderzoek met als titel ĎHet relatieve belang van boven- en ondergrondse strooisel/wortel invoer op de bodemorganische stof samenstelling en koolstofopslag onder sparren en beuken bos langs een geologische gradiŽnt in Luxemburg en BelgiŽí. In dit onderzoek werd ik begeleid door Boris Jansen (huidige opleidingsdirecteur Future Planet Studies) en Annemieke Kooijman (IBED, UvA). Tevens werkte ik samen met Belgische collegaís en studenten van de KU Leuven. Het onderzoek leverde nieuwe informatie op over de moleculaire samenstelling van bodemorganische stof onder verschillende typen bos en droeg bij aan voortschrijdend inzicht naar het effect van het veranderen van naaldbossen naar loofbossen op de bodem en in het bijzonder op de capaciteit van de bodem om koolstof op te slaan als manier om klimaatverandering tegen te gaan. Een interessante vinding was verder dat in BelgiŽ onder sparren aanplant sporen waren te vinden van de voormalige loof bebossing. Het onderzoek sluit ook aan op de voortgaande discussie over de intrinsieke stabiliteit van organische stof in de bodem (een publicatie is momenteel onder voorbereiding).

Na mijn master onderzoek heb ik wat tijd gerekt om goed na te denken over mijn toekomst na de studie. In dit extra halve jaar heb ik een stage gedaan bij Deltares, dit om ook eens buiten de universiteit een kijkje te kunnen nemen. Hoewel, of misschien beter, juist omdat deze onderzoekstage goed beviel begon ik serieus te overwegen of ik verder wilde in de academische wereld. En ik had geluk, aangezien er juist een interessante plek vrijkwam aan de UvA bij Boris Jansen, ja inderdaad, mijn thesis begeleider. Ik besloot op de plek te solliciteren en twee maanden later kon ik aan de slag als aio (tegenwoordig ook wel PhD student of promovendus) in de Earth Surface Science groep van het IBED aan de UvA .

Mijn PhD is onderdeel van een STW (stichting toegepaste wetenschappen) gefinancierd onderzoeksproject genaamd SoSEAL. Dit houdt in dat ik samen werk met een andere PhD (aio) en een postdoc, beiden van de TU Delft, en dat er intensief wordt samengewerkt met geÔnteresseerde bedrijven tijdens het onderzoek. Het doel van SoSEAL is om een techniek te ontwikkelen voor het reduceren van de doorlatendheid van sedimentlagen die kan worden toegepast waar water weglekt of waar er ongewilde stroming is van water door sedimentlagen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een dijklichaam, die instabiel kan worden als teveel water door de dijk stroomt. De methode bestaat uit het toevoegen van een mix van metaal ionen (ijzer of aluminium) en opgeloste organische stof (English; DOM). Door het aanpassen van de bodemcondities ter plekke, vormen de metalen en de organische stof een neerslag die in staat wordt geacht poriŽn in de bodem te dichten. Het idee voor SoSEAL komt o.a. van het natuurlijke proces van podzolizatie. Een podzol is een bodemtype waarin door een neerslagoverschot uitspoeling plaatsvindt van metaalionen en organische zuren, dit veroorzaakt een bleekgrijze uitspoelingslaag. Verderop in de bodem slaat een deel van de organische stof en de metalen neer. Het is bekend dat dit tot een reductie in de doorlatendheid van de bodem kan leiden. Tijdens mijn PhD zal ik vooral door middel van experimenten in het laboratorium onderzoek doen naar het proces van neerslag en adsorptie onder verschillende bodemomstandigheden. Met nieuwe lab technieken zijn we in staat om deze processen op een moleculair niveau te onderzoeken. Deze kennis vormt een hopelijk belangrijke bijdrage aan het SoSEAL project.

Mij is ook gevraag eens na te denken waar ik over 5 Š 10 jaar denk te zijn. Ik hoop dan natuurlijk mijn promotie tot een goed einde te hebben gebracht en wellicht verder door te kunnen in de wetenschappelijke wereld. Eťn ding is zeker, de namen in bovenstaande tekst zullen over 5 Š 10 jaar anders zijn. Zo gaat de Earth Surface Science groep anders heten, gaat STW TTW heten en zal Future Planet Studies ook wel weer een andere naam hebben (hopelijk niet Apocalyptic Planet Studies). Ik wens u allen als mede-alumni een goed en leerzaam jaar toe!


  Last edit: 2017-01-08 16:57:31.