De fysische geografie viert in november 2017 haar 73 jarig bestaan aan de UvA, en de alumnivereniging Lulofs en de studievereniging GAOS hun 25 jarig jubileum, oftewel het 5e lustrum.


De fysische geografie aan de UvA is gestart met de benoeming van J.P. Bakker als lector fysische geografie, klimatologie en cartografie in 1939 en vervolgens in 1946 als hoogleraar. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de oorspronkelijke fysisch geografische studievereniging Lulofs is opgericht. Vast staat wel dat Willem Frederik Hermans, de latere schrijver, één van de studenten van het eerste uur is geweest. Omdat het aantal studenten en afgestudeerden steeds maar toenam, werd in 1992 besloten om een nieuwe studievereniging GAOS op te richten en vanaf dat moment Lulofs te laten doorgaan als alumnivereniging. In 2017 bestaan Lulofs en GAOS 25 jaar en de opleiding fysische geografie (nu als bachelor Future Planet Studies en master Earth Sciences) bijna driekwart eeuw. Dat gezamenlijke lustrum willen we graag vieren op een passende wijze. In plaats van de traditionele lentesymposium - in de regel de lenteborrel genoemd - zullen we in 2017 een lustrumsymposium organiseren.

Aanvankelijk hadden we de ambitie om een spraakmakend boek uit te brengen. De eerste optie was een boek en gelijkluidend symposium over “inspiring landscapes”, waarbij alumni konden bijdragen aan het jubileumboek. Het werd al snel duidelijk dat het aantal leden dat bereid was om een bruikbare bijdrage in te zenden te tellen was op de vingers van één hand. De tweede optie is het maken van een Landschapsatlas Amsterdam. Deskundigen op het gebied van de landschappelijke ontwikkeling van Amsterdam (archeologie, historische cartografie, planologie en urbane ecologie) zouden daar aan bijdragen.


image

Programma 16 november 2017

We hebben een mooi programma opgesteld met een ochtend- en middagsessie, inclusief lunch en een aansluitende borrel:

09:30 - 10:00 Binnenkomst met koffie/thee

10:00 - 10:30 75 jaar Fysiche Geografie aan de UvA, 25 Lulofs en GAOS

10:30 - 12:30 Terugblik driekwart eeuw aan de UvA:

  • Van landschapskarteringen naar procesonderzoek, Erik Cammeraat
  • Van fysische geografie naar geo-ecologie, Annemieke Kooijman
  • Van veldkartering naar GIS, Harry Seijmonsbergen
  • Physical geography of urban landscapes, Judy Shamoun

12:30 - 14:00 Sponsorenmarkt en vrienden UvA fysische geografie, met lunchbuffet

14:00 - 16:00 Fysische geografie en het toekomstige landschap van Groot-Amsterdam
  • Stadsontwikkeling aan het IJ; Historische Geografie van Amsterdam en omgeving, Kim Zwerink
  • Hoe moet Amsterdam groeien? De structuur van Amsterdam 2035, Zef Hemel & Maurits ten Hoogh
  • De geoecologische structuur van Amsterdam in 2035, Els Corporaal & Geert Timmermans

16:00 - 17:00 Afsluiting, uitreiking Lulofs medaille en aansluitende borrel

Om de kosten van de locatie, lunch en borrel te kunnen dekken, vragen wij een bijdrage van € 10,- voor het bezoek aan het symposium. Wij hopen jullie allen te zien in de Oerknal op het Science Park 306, goed te bereiken met het OV.


Aanmelding gewenst

Dit symposium is bedoeld voor zowel GAOS- als Lulofs-leden. Er zijn 100 plaatsen en vol is vol. Je kunt je verzekeren van een plaats door je middels dit formulier aan te melden.


Johan Lulofs medaille

Door Cindy Teeven

In de bijna vijf jaar dat ik in het Lulofsbestuur zit, heb ik fysisch geografen vanuit vele hoeken weer even terug zien komen op hun oude studiestek tijdens een van de Lulofs-bijeenkomsten. Meerdere generaties geografen uit verschillende werkvelden die allen een grote passie voor de aardwetenschappen hebben. In de afgelopen vijf jaar heb ik veel leden gezien en gesproken die voor deze passie vaak mooie en interessante dingen bereiken (of hebben bereikt). En ik vind dat we daar best trots op mogen zijn!

Daarom is het zo mooi dat we sinds 2015 hebben besloten de Johan Lulofs medaille uit te reiken. Het gaat hierbij om alumni die zich als fysische geograaf bovengemiddeld verdienstelijk hebben gemaakt in onderzoek, onderwijs of een maatschappelijke betrekking. Ter ere van Johan Lulofs, de grondlegger van de fysische geografie in Nederland mag iedereen als Lulofslid alumni nomineren voor deze medaille! Een jury, bestaande uit de opleidingsdirecteuren Earth Sciences en Future Planet Studies en de IBED (emeritus) hoogleraren met aardwetenschappen in hun leeropdracht, kiezen uit de nominaties de winnaar. De juryleden kiezen uit hun midden de voorzitter.

Kort samengevat gaat het om leden die zich uitzonderlijk hebben onderscheiden op ten minste twee van de volgende drie professionele activiteiten:

  1. baanbrekend fysische geografisch onderzoek;
  2. baanbrekend fysisch geografisch onderwijs; en
  3. uitzonderlijke betekenis voor de vermaatschappelijking van ons vak.

Ik hoop dat jullie, net zoals ik, ook trots zijn op onze mede Lulofleden. En dit een medaille waard vinden! Je kan tot 10 september 2017 je nominatie opsturen (naar info@lulofs.org). En kom uiteraard naar de uitreiking van de Johan Lulofsmedaille tijdens het symposium op 16 november. We kijken uit naar jullie reacties!


  Last edit: 2017-07-23 22:53:12.