Alumnivereniging Lulofs Alumni association for Physical Geography and Earth Sciences of the University of Amsterdam

Beste leden,

Wij ontvingen deze week het droeve bericht van het overlijden van Pim Beukenkamp. Pim was naast UvA alumnus en Lulofslid ook één van de twee dragers van de Lulofsmedaille, die hij in 2017 op het lustrumsymposium in ontvangst nam. Hij ontving deze medaille voor zijn verdienste op het gebied van het behoud van de fysische geografie in het aardrijkskundig onderwijs. Met Pim verliezen wij een groot uitdrager van de Fysische Geografie in Nederland.

Op de website van Geografie is een in memoriam verschenen door (oud-)collega’s van Pim, dit in memoriam is hier te lezen.

Wij wensen Pims familie en vrienden veel sterkte toe,

Met vriendelijke groet,

Het Lulofsbestuur

Uitreiking van de Lulofsmedaille in 2017

You receive this mail, because you either studied Physical Geography or Earth Sciences or worked at the University of Amsterdam, and we think you would like to keep up with the activities and news items of alumni association Lulofs. If you do not wish to receive these mails, please modify your subscription.

Click here to modify your subscription details    |    View online
Alumnivereniging Lulofs
info@lulofs.org - Secretariaat IBED, Science Park 904, 1098XH Amsterdam
© Lulofs 2021
Facebook Twitter LinkedIn