Lulofs is de alumni-vereniging voor Fysisch Geografen en Aardwetenschappers van de Universiteit van Amsterdam. De doelstelling van deze vereniging is een laagdrempelig netwerkplatform te vormen. Dit doen wij door zowel symposia als borrels te organiseren, waarbij kennis tussen jong en oud uitgewisseld kan worden. Meer informatie hierover is te vinden onder Activiteiten.


24-07-2017
Nieuwsbrief 10 is verstuurd naar de leden, met veel artikelen! Mocht je het niet ontvangen hebben, stuur ons dan even een e-mail. Lees hier de nieuwsbrief. Noteer in je agenda: lustrum symposium op 16 november 2017!


08-01-2017
Nieuwsbrief nummer 9 is zojuist verstuurd naar de leden. Niet ontvangen? Stuur ons een e-mail. Lees hier de nieuwsbrief.


11-12-2016
Aankondiging 'Luxemburg-boek': The cuesta landscape of the Luxembourg Gutland
       A.M. Kooijman, L.H. Cammeraat and A.C. Seijmonsbergen (Editors)
       Uitgeverij Springer, Dordrecht (najaar 2017)

In het najaar van 2017 zal er een boek verschijnen dat de ontwikkeling van bodem, landschap en vegetatie zal behandelen van het Luxemburger zandsteen cuesta landschap en dat zal worden uitgegeven door Springer. Op de Lulofs-website kun je hier meer lezen.
We houden de Lulofs-leden op de hoogte over de inhoud en verschijningsdatum van het boek.


22-05-2016
Het is tijd voor nieuwsbrief nummer 8. Deze is per mail naar de leden gestuurd. Niet ontvangen? Stuur ons een e-mail. Bekijk de nieuwsbrief hier.


01-03-2016
Dinsdag 22 maart 2016 vindt de jaarlijkse editie van het Lulofs Lente-symposium plaats. Tevens is dit het afscheid van Leo Hoitinga die bijna een halve eeuw het laboratorium gaat verlaten. Vind hier alle informatie!


02-10-2015
Nieuwsbrief 7 ligt nu in de mailbox. Vind hier de artikelen. Stuur ons een e-mail wanneer je het niet ontvangen hebt.


21-06-2015
Nieuwsbrief nummer 6 is zojuist verstuurd. Niet ontvangen? Stuur ons een e-mail. Zie hier het resultaat. Vergeet de poll hierboven niet in t vullen!


18-05-2015
De leden hebben vandaag een e-mail ontvangen met informatie over Luxemburg. We zijn benieuwd naar de aanmeldingen! Laat het ons weten als je dit bericht niet hebt ontvangen: info@lulofs.org.


17-05-2015
Als opvolger van Leo Hoitinga zoekt de UvA een chemisch analist bij onderzoeksinstituut IBED. Sollicitaties zijn in te zenden voor 23 mei. Delen in je netwerk wordt op prijs gesteld. Vind hier meer informatie: http://www.uva.nl/over-de-uva/werken-bij-de-uva/vacatures/item/15-148.html ↗.22-09-2014
Nieuwsbrief nummer 5 is zojuist verstuurd. Niet ontvangen? Stuur ons een e-mail. Zie hier het resultaat. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor de activiteiten die in de nieuwsbrief en dit artikel beschreven zijn.


20-07-2014
We vroegen ons af of de vakantiebestemmingen en tijdsbestedingen van Lulofs leden mede bepaald worden door de aardwetenschappelijke interesses. Als dat zo is, ontvangen we graag de vakantiefoto's die daarvan getuigen. Stuur daarom je fysisch geografische vakantiefoto naar info@lulofs.org (geen 50 foto's, maar maximaal drie). Als je wil, vertel dan kort iets over de foto en waarom je deze gekozen hebt (maximaal 150 woorden). Je vindt ze dan, samen met de andere gekozen foto's, terug in het vakantie-artikel in onze aankomende nieuwsbrief in september. We zijn benieuwd!


25-05-2014
De vierde nieuwsbrief is zojuist de deur uit gegaan. Niet ontvangen? Stuur ons een e-mail. Zie hier het resultaat.


  Last edit: 2017-01-08 17:21:37.